БКС-Л

"БЛОКОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА - Л"

“БЛОКОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА – Л” = БКС-Л

СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА “БЛОКОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА – Л”   =  БКС-ЛЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ И ПРЕДЛАГАТ ЕДРОГАБАРИТНИ БЕТОННИ БЛОКОВЕ ЗА СУХА ЗИДАРИЯ. СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТЕНИ / РАЗДЕЛИТЕЛНИ, НОСЕЩИ И ДР./ БЕЗ СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО. ПО ТОЗИ НАЧИН ИЗГРАДЕНОТО МОЖЕ ДА СЕ ДЕМОНТИРА И МОНТИРА НА ДРУГО МЯСТО БЕЗ НИКАКВИ МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ.

ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА Е БЕТОННА ПЛОЧА С РАЗМЕРИ 200/200/16 СМ. АРМИРАНА С В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО. ПЛОЧИТЕ СЕ НАРЕЖДАТ ВЪРХУ ПОДРАВНЕНА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КРАТКО ВРЕМЕ И ПОЛУЧЕНАТА ПЛОЩАДКА Е ГОТОВА ВЕДНАГА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. АКО СЕ НАЛАГА ПЛОЧИТЕ МОГАТ ДА СЕ ДЕМОНТИРАТ И МОНТИРАТ НА ДРУГО МЯСТО.