Ние предлагаме бързо и надеждно строителство!

Проектиране и инженеринг

  • Преди да започне строителството, БКС предлага на своите клиенти цялостен пакет услуги свързани с реализацията на техния проект. Той може да включва цялостната работа по проектиране и планиране – от разработване на идеен архитектурен проект, през получаването на всички официални одобрения до подготовката на подробна концепция за логистиката на строителната площадка.

Строителство на сгради и съоръжения

  • Нашата компания е първата развила основни стандарти в строителната индустрия в региона. Ние продължаваме да утвърждаваме тази лидерска позиция основно чрез иновативно управление във всички фирмени направления. Ние не просто следваме най-новите тенденции в строителната индустрия, ние ги създаваме.

Инфраструктурно строителство

  • БКС е една от българските компании с най-богат опит в строителството на пътна инфраструктура в Югозападна България. 

Защо да изберете нас?

Нашата мисия

Защо да изберете нас?

-разбиране и уважение към идейте

-отговорност към поетите ангажименти и стриктно изпълнение на договорите

-професионално отношение и лояност в работата

-сигурност и безопасност в процеса на изграждане

-постоянен висок стандарт и безкомпромисност към материалите

- коретност и гъвкавост в обслужването

Нашата мисия

Нашата мисия е да се осигури високо качество, икономически ефективност, проекти по график, чрез нашия мотивиран, гъвкав, и фокусирана екипи. Ние ценим значението на нашите взаимоотношения и ще продължим да бъдат честни и коретни в отношенията ни с всички служители, клиенти, доставчици и партньори. Ние се гордеем с нашите постижения и надграждаме върху тях всеки ден.