Производство

Речен пясък фр. 0/4мм

Трошен чакъл фр. 4/16мм

Трошен чакъл фр. 16/22.4мм

Трошен чакъл фр. 16/22.4мм

НМС 0/4мм

Едър скален материал фр. 4/8мм

Едър скален материал фр. 8/12.5мм

Едър скален материал фр. 8/16мм

Едър скален материал фр. 8/22.4мм