Производство

 1. Речен пясък фр. 0/4
 2. Трошен пясък фр. 0/4
 3. Трошен чакъл фр. 4/16
 4. Самороден чакъл фр. 4/16
 5. Трошен чакъл фр. 16/22.4
 6. Самороден чакъл фр. 16/22.4
 7. НМС 0/4
 8. Едър скален материал фр. 4/8
 9. Едър скален материал фр. 8/12.5
 10. Едър скален материал фр. 8/16
 11. Едър скален материал фр. 8/22.4
 12. НСМ 0/40
 13. НСМ 0/63
 1. C8/10_S3_Dmax22.4_CL 0.2
 2. C12/15_S3_Dmax22.4_CL 0.2
 3. C16/20_S3_Dmax22.4_CL 0.2
 4. C20/25_S3_Dmax22.4_CL 0.2
 5. C25/30_S3_Dmax22.4_CL 0.2_C w0.6_XC2
 6. C25/30_S3_Dmax22.4_CL 0.2_C w0.6_XC2_XF2
 7. C30/37_S3_Dmax22.4_CL 0.2
 8. C30/37_S3_Dmax22.4_CL 0.2_Cw 0.8
 9. C30/37_S3_Dmax22.4_CL 0.2_C w0.8_XC2_XF1

 1. Бордюри ВП 18/35/50
 2. Бордюри градински 8/16/50
 3. Бордюр  15/25/50
 4. Бордюр пътна ивица 50/25/10
 5. БКС-Л-01 60/30/60
 6. БКС-Л-02 60/60/60
 7. БКС-Л-03 60/90/60
 8. БКС-Л-04 60/120/60
 9. БКС-Л-05 60/150/60
 10. БКС-Л-06 60/180/60
 11. БКС-П-01 200/190/16
 12. Италиански улеи
 13. Капак ф1000
 14. Капак ф1200
 15. Капак ф800
 16. Коминни тела 50/30 двойно
 17. Коминни тела 50/30 с цял отвор
 18. Коминни тела еденично 25/25
 19. Коминно тяло с преход
 20. Конус на 45см
 21. Конус на 70см
 22. Оградни колове – 2.0 усилен
 23. Паркингови елементи 60/40
 24. Плочки тротоарни 30/30 
 25. Плочки тротоарни 30/30 вп
 26. Плочки тротоарни 40/40 вп
 27. Ст. пръстен 1000/630
 28. Тръби ф1000 дренажни
 29. Тръби ф1000 1/2
 30. Тръби ф1000
 31. Тръби ф1000 армирани
 32. Тръби ф200
 33. Тръби ф200 0.5м
 34. Тръби ф300
 35. Тръби ф300 0.5м
 36. Тръби ф400
 37. Тръби ф400 0.5м
 38. Тръби ф500
 39. Тръби ф500 0.5м
 40. Тръби ф600
 41. Тръби ф600 0.5м
 42. Тръби ф600 армирана
 43. Тръби ф800
 44. Тръби ф800 0.5м
 45. Тръби ф800 дренажни
 46. Тръби ф800 армирани
 47. Тухли 12.5/50/20
 48. Тухли 15/40/20
 49. Тухли 25/25/20
 50. Тухли единички 25/12/6.5
 51. Тухли колонки 22/22
 52. Щурц-голям 12.5/8/130
 53. Шапки 39/27
 54. Шапки 39/35
 55. Шапки 39/39
 1. АС 12.5 изн.А 50/70 за износващи пластове
 2. АС 16 изн.А 50/70 за износващи пластове
 3. АС 22.4 осн, 50/70 високопореста за основни пластове
 4. АС 16 биндер 50/70 за долен пласт на покритието