Фирма БКС е основана през 1952г., като общинско предприятие. През 2000г. е приватизирана и в момента е със 100% частен капитал. От 2006г. е член на камарата на строителите в България. Притежава удостоверения за изпълнение на строежи със следните обхвати:

Първа група – строежи от първа до пета категория.

Втора група – строежи от първа до четвърта категория.

Трета група – строежи от първа до трета категория.

Четвърта група – строежи от първа до трета категория.

БKC ЕООД има необходимите ръководно-технически персонал, строителни специалисти, техническо оборудване и материално снабдяване за изпълнението на всякакви обекти.